Právní upozornění

Ochrana osobních údajů
Při používání našich služeb budete eventuálně požádáni o uvedení osobních informací. Zodpovězení příslušných otázek je dobrovolné. Vaše osobní údaje budou uloženy a zpracovány v souladu s ustanoveními německého zákona o ochraně osobních údajů.
Osobní údaje získané v rámci webových stránek společnosti Odenwälder BabyNest budou použity k realizaci smlouvy a ke zpracování vašich požadavků. Zpracování a použití vašich údajů za účelem poradenství, reklamy a průzkumu trhu je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Vaše údaje nebudou předány třetím osobám. Svůj souhlas můžete kdykoli s účinkem do budoucna odvolat.

Autorská práva
© Odenwälder BabyNest L. + H. Bangert GmbH & Co. KG, Limbach (Německo). Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafika, zvuk, animace a videa, ale i jejich uspořádání na webu společnosti Odenwälder BabyNest podléhají ochraně autorských práv a ostatních zákonů.
Obsah tohoto webu nesmí být ke komerčním účelům kopírován, šířen, měněn ani zpřístupňován třetím osobám. Poukazujeme na to, že obrázky obsažené na těchto webových stránkách zčásti podléhají autorskému právu třetích osob.

Obchodní značky
Není-li uvedeno jinak, jsou všechny obchodní značky na tomto webu chráněny známkovým právem ve prospěch společnosti Odenwälder BabyNest. To platí zejména pro značky, označení výrobků, loga a emblémy.

Ručení
Tento web byl sestaven s maximální možnou pečlivostí. Přesto nelze převzít záruku za bezchybnost a přesnost obsažených informací. Jakákoli odpovědnost za škody, které vzniknou přímo či nepřímo z používání tohoto webu, se vylučuje, pokud se tyto škody nezakládají na úmyslném jednání nebo hrubé nedbalosti.
Odkazuje-li tento web na internetové stránky provozované třetími osobami, nepřebírá společnost Odenwälder BabyNest odpovědnost za obsah těchto stránek.

Licence
Společnost Odenwälder BabyNest by se vám chtěla prezentovat inovačním a informačně bohatým webem. Obsažené duševní vlastnictví, jako jsou patenty, značky a autorská práva, je chráněno. Tímto webem se neuděluje licence k užívání duševního vlastnictví společnosti Odenwälder BabyNest nebo třetích osob.

Odpovědnost za obsah:

Odenwälder BabyNest  L. + H. Bangert GmbH & Co. KG
Muckentaler Straße 15
D-74838 Limbach